Miten korjaan virheen Ei voida ratkaista tyyppiin? – Technical-QA.com (2023)

Sisällysluettelo

 • 1 Kuinka korjaan virhettä Ei voida ratkaista tyypin mukaan?
 • 2 Mitä tarkoittaa, että sitä ei voida määrittää tyypiksi?
 • 3 Mitä ei löydy -symboli tarkoittaa Javassa?
 • 4 Mikä on virhe Symbolia ei löydy?
 • 5 Mikä on Ei löydy -symboli Javassa?
 • 6 Miten staattista menetelmää kutsutaan Javassa?
 • 7 Mitä "WebDriveria ei voida määrittää tyypiksi" tarkoittaa?
 • 8 Miksi eclipse 3.4 ei pysty ratkaisemaan luokkia?
 • 9 Mitä ei voida ratkaista tyypiksi tarkoittaa javassa?
 • 10 Kuinka korjaan eclipsen tuontivirheen?
 • 11 Kuinka tuon Java Util -skannerin?
 • 12 Kuinka saan Java-skannerin pois päältä?
 • 13 Miksi Java sanoo "ei voi ratkaista muuttujaksi"?
 • 14 Miksi asiakasnimeä ei voida ratkaista muuttujaksi?
 • 15 Kuinka korjata ” ei voida ratkaista tyypiksi ”?
 • 16 InfluxDB:n ja QueryBuilderin käyttäminen Javalle?
 • 17 Mikä GLSurfaceView on?
 • 18 Mikä on TextureView?
 • 19 Miten saat bittikartan TextureView'sta?
 • 20 Kuinka käytän SurfaceView'ta?
 • 21 Milloin kutsua on-pause ja onresume glsurfaceviewissa?

Miten korjaan virheen Ei voida ratkaista tyyppiin?

On kaksi tapaa ratkaista ongelma "ei voida ratkaista tyyppiin":

 1. Jos kyseessä on ei-maven-projekti, lisää purkit manuaalisesti kansioon ja lisää se Java-koontipolkuun. Tämä ratkaisisi käännösvirheet.
 2. Maven-projektia varten napsauta projektia hiiren kakkospainikkeella ja siirry kohtaan maven -> päivitä projekti.

Mitä se tarkoittaa, että sitä ei voida ratkaista tyypiksi?

"ei voida ratkaista tyypiksi" tarkoittaa, että kääntäjä on päättänyt, että kielen syntaksin mukaan tämän koodin paikasta löytämän on oltava tyyppiä, mikä tarkoittaa joko luokkaa, käyttöliittymää tai primitiivistä tpye:tä, mutta ei löydä minkään tyypin määritelmää sillä nimellä.

Mitä tyypiksi ei voida ratkaista javassa?

Java on isot ja pienet kirjaimet huomioiva kieli, eli isoja ja pieniä kirjaimia käsitellään eri tavalla. Tässä "merkkijonoa" ei ole ratkaistu, koska "merkkijono"-nimistä luokkaa tai tietotyyppiä ei ole.

Mitä on useita merkkejä tällä rivillä?

Jos näet luokassasi virheen kourualueen ympärillä ja vie hiiri sen päälle ja näet Useita merkkejä tällä rivillä, se tarkoittaa, että kyseisellä rivillä/lausekkeella on useita virheitä ja näet ne virheet seuraavilla riveillä, joita seuraa yhdysmerkki.

Mitä ei löydy -symboli tarkoittaa Javassa?

Mikä tahansa virhe, joka alkaa "ei löydä symbolia", tarkoittaa, että kääntäjä ei tiedä, mihin symboli (joka voi olla muuttuja tai luokan nimi) viittaa.

Mikä on virhe Symbolia ei löydy?

Mikä tahansa virhe, joka alkaa "ei löydä symbolia", tarkoittaa, että kääntäjä ei tiedä, mihin symboli (joka voi olla muuttuja tai luokan nimi) viittaa. Virheen toisella rivillä, jossa lukee "symboli: luokkaskanneri", se tarkoittaa, että se ei tiedä, mikä Scanner-luokka on.

Mitä staattinen tarkoittaa Javassa?

Java-ohjelmointikielessä avainsana staattinen osoittaa, että tietty jäsen kuuluu itse tyyppiin eikä kyseisen tyypin esiintymään. Tämä tarkoittaa, että tästä staattisesta jäsenestä luodaan vain yksi ilmentymä, joka jaetaan luokan kaikkien esiintymien kesken.

Millainen virhe on Ei löydy -symbolia Javasta?

"Symbolia ei löydy" -virhe koskee tunnisteita. Kun koodisi on käännetty, kääntäjän on selvitettävä, mitä jokainen koodisi tunniste tarkoittaa. "Ei löydy symbolia" -virhe tarkoittaa, että kääntäjä ei voi tehdä tätä. Koodisi näyttää viittaavan johonkin, jota kääntäjä ei ymmärrä.

Mikä on Ei löydy -symboli Javassa?

"Ei löydy symbolia" -virhe ilmenee pääasiassa, kun yritämme viitata muuttujaan, jota ei ole ilmoitettu kääntämässämme ohjelmassa, se tarkoittaa, että kääntäjä ei tunne muuttujaa, johon viittaamme.

Miten staattista menetelmää kutsutaan Javassa?

Staattisen muuttujan kutsuminen staattisesta menetelmästä

 1. class Calc {
 2. staattinen int a = 0;
 3. staattinen int tulo(int x, int y) {
 4. palauttaa x * y;
 5. }
 6. public static void main(String[] args) {
 7. int ans = Lask. tuote(5, 3); // kutsuu ei-staattista menetelmää.
 8. Järjestelmä. ulos. println(ans);

Miksi MyClassia ei voida ratkaista tyypiksi Javassa?

Olen nähnyt tämän virheilmoituksen Javassa monta kertaa: "MyClassia ei voida ratkaista tyyppiin". Kesti aina kauan ennen kuin korjasin virheen. Tämä virhesanoma tarkoittaa, että ohjelma ei tunnista MyClassia tyypiksi. Ongelman syy voi olla se, että et ole "tuonnut" MyClassin sisältävää pakettia.

Miksi pimennystiedostoani ei ole ratkaistu tyyppiin?

Tein väärän muokkauksen (lisää tilaa, poista tilaa, tallenna) nähdäkseni, rikkoiko se kyseisen tiedoston (se teki). Se oli kuoleman kierre. Huolimatta siitä, kuinka vaihdoin koodia, sama ongelma oli siellä. Osoittautui, että se ei ollut merkintä tai mikään muu Springissä, tai mikään koodini tai mikään Eclipse-laajennuksistani. Se oli askel ennen kuin se tappoi minut.

Mitä "WebDriveria ei voida määrittää tyypiksi" tarkoittaa?

"Org.openqan tuontia ei voida ratkaista". "WebDriveria ei voida määrittää tyyppiin". "ChromeDriveria ei voida määrittää tyypiksi". Tämäntyyppinen virhe tapahtui kirjoitettaessa TestNG-ohjelmaa. Ennen TestNg:n asennusta seleeniohjelma toimii oikein.

Miksi eclipse 3.4 ei pysty ratkaisemaan luokkia?

Joten koodaan mukana, ja yhtäkkiä Eclipse (3.4) ei pysty ratkaisemaan luokkia. Luokat, jotka ovat samassa paketissa kuin muokkaamani luokka.

Kuinka korjaan ratkaisun tuontia Ei voida ratkaista?

Tämä on ratkaissut ongelmani.

 1. puhdas projekti Projekti -> puhdas…
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella projektia -> BuildPath -> Configure BuildPath -> Libraries -välilehti -> Kaksoisnapsauta JRE SYSTEM LIBRARY -> Valitse sitten vaihtoehtoinen JRE.
 3. Napsauta Tallenna.

Kuinka korjata ei voida ratkaista muuttujaksi eclipse?

– i pitäisi ilmoittaa tyypiltään int , joka on paikallinen run()-menetelmälle n:n sijaan, koska n on toinen paikallinen muuttuja fibNumber()-metodissa. – i ja n ovat täysin eri ulottuvuuksia ja ovat näkymättömiä toisilleen. for (int i = 1; i <= 15; i++){ println("F" + i + " = " + fibNumber(i)); // Minun pitäisi olla täällä. }

Mitä ei voida ratkaista tyypiksi tarkoittaa javassa?

Kuinka korjaan eclipsen tuontivirheen?

Napsauta Java-projektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Build Path > Configure Build Path.

 1. Napsauta Lisää kirjasto.
 2. Valitse JUnit ja napsauta sitten Seuraava.
 3. Valitse nyt JUnit-kirjaston uusin versio ja napsauta sitten Valmis.
 4. Vika pitäisi nyt korjata.

Kuinka avaan rakennuspolun pimennyksessä?

Valitse Eclipsessä verkkoprojekti ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Build Path > Configure Build Path. Tämä avaa Java-koontipolun ikkunan.

Mitä se tarkoittaa, kun rakentaja on määrittelemätön?

super rakentaja
tämä käännösvirhe johtuu siitä, että superkonstruktori on määrittelemätön. javassa, jos luokka ei määritä rakentajaa, kääntäjä lisää luokalle oletusarvon, joka on ilman argumentteja. jos konstruktori on määritelty, esim. super(string s), kääntäjä ei lisää oletusarvoista argumenttitonta.

Kuinka tuon Java Util -skannerin?

Esimerkki 1

 1. tuonti java.util.*;
 2. public class ScannerExample {
 3. public static void main(String args[]){
 4. Skanneri sisään = uusi skanneri(System.in);
 5. System.out.print("Anna nimesi:");
 6. Merkkijonon nimi = in.nextLine();
 7. System.out.println("Nimi on: " + nimi);
 8. aidata();

Kuinka saan Java-skannerin pois päältä?

close() -menetelmä sulkee tämän skannerin. Jos tätä skanneria ei ole vielä suljettu, niin jos sen taustalla oleva luku mahdollistaa myös Closeable-rajapinnan, luettavan kohteen sulkemismenetelmä vedetään. Jos tämä skanneri on jo suljettu, tämän menetelmän käyttämisellä ei ole vaikutusta.

Kuinka avaan rakennuspolun Eclipsessä?

Mitä virhe, jota ei voida ratkaista muuttujaksi, tarkoittaa Eclipsessä?

Eclipse antaa minulle virheen (punainen alleviivaus) taulukon molemmissa i-kirjaimissa. Virhe sanoo "i:tä ei voida ratkaista muuttujaksi" molemmille "i":n arvoille

Miksi Java sanoo "ei voi ratkaista muuttujaksi"?

Virhe "ei voi ratkaista muuttujaksi". Saan virheilmoituksen, en vain näytä pystyvän korjaamaan virhettä. Tällä hetkellä käyn läpi Oracle-dokumentteja, ja se näyttää hyvältä. Java for Dummies, Sams opettaa itsellesi Javaa 21 päivässä sekä suosikkini Head First Java.

Miksi asiakasnimeä ei voida ratkaista muuttujaksi?

System.out.print-käskyn CustomerName ei käännä – se sanoo, että CustomerNamea ei voida ratkaista muuttujaksi. Mutta miksi se on totta? se ilmoitetaan ja sille annetaan arvo for-silmukassa.

Miksi finalamount-muuttujaa ei ole ratkaistu Javassa?

K: "Eclipse kertoo minulle, että finalAmount-muuttujaani ei voida ratkaista" V: Tämä johtuu siitä, että ilmoitat "finalAmount" for-silmukassa. Kun for-silmukasi poistuu, "finalAmount" poistuu soveltamisalasta. Eli Javalla ei ole aavistustakaan sen olemassaolosta. K: "Kysymykseni on, kuinka ilmoittaisin finalAmount-muuttujan paikallisesti?"

Mitä järjestelmässä on Println:ssä?

println():tä käytetään tulostamaan sille välitetty argumentti. Lauseke voidaan jakaa 3 osaan, jotka voidaan ymmärtää erikseen seuraavasti: Järjestelmä: Se on viimeinen javassa määritelty luokka. out: Tämä on PrintStream-tyypin esiintymä, joka on System-luokan julkinen ja staattinen jäsenkenttä. …

Miten korjata "ei voida ratkaista tyyppiin"?

On kaksi tapaa ratkaista ongelma "ei voida ratkaista tyyppiin": 1 Jos kyseessä on ei-maven-projekti, lisää purkit manuaalisesti kansioon ja lisää se Java-koontipolkuun. Tämä ratkaisisi kokoamisen… 2 Maven-projektia varten napsauta projektia hiiren kakkospainikkeella ja siirry kohtaan maven -> päivitä projekti. Valitse kaikki projektit, joissa olet… Lisää

Kuinka käyttää InfluxDB:tä ja QueryBuilderiä Javalle?

Tämä opetusohjelma antaa oppaan InfluxDBMapperille ja QueryBuilderille Javalle. Liity DZone-yhteisöön ja hanki täysi jäsenkokemus. Uusimman InfluxDB-Java-ohjainversion julkaisun myötä InfluxDBMapper tuli mukana. Aloittaaksemme meidän on kehitettävä InfluxDB-esiintymä, ja Docker on helpoin tapa tehdä niin.

Miksi Java-objectmapperiä ei voida ratkaista pinotyyppiseksi?

Minulla on vaikeuksia saada JSON toimimaan. ObjectMapperia ei voida ratkaista. Kirjasto on tuotu oikein.

Kuinka luoda InfluxDB-esiintymä Javassa?

Uusimman InfluxDB-Java-ohjainversion julkaisun myötä InfluxDBMapper tuli mukana. Aloittaaksemme meidän on kehitettävä InfluxDB-esiintymä, ja Docker on helpoin tapa tehdä niin. Noudatamme vain tässä kuvattuja vaiheita. Nyt meillä on tietokanta, jossa on joitain tietoja, ja olemme valmiita suorittamaan kyselymme.

Mikä on GLSurfaceView?

android.opengl.GLSurfaceView. SurfaceView-toteutus, joka käyttää erillistä pintaa OpenGL-renderöinnin näyttämiseen. GLSurfaceView tarjoaa seuraavat ominaisuudet: Hallitsee pintaa, joka on erityinen muistipala, joka voidaan yhdistää Android-näkymäjärjestelmään.

Mikä on TextureView?

android.view.TextureView. TextureView'ta voidaan käyttää sisältövirran näyttämiseen. Tällainen sisältövirta voi olla esimerkiksi video tai OpenGL-kohtaus. Sisältövirta voi tulla sovelluksen prosessista sekä etäprosessista. TextureView'ta voidaan käyttää vain laitteistokiihdytetyssä ikkunassa.

Mikä on SurfaceHolderin takaisinsoitto?

SurfaceHolder.Takaisinsoitto2. Muita takaisinsoittoja, jotka voidaan vastaanottaa takaisinsoittoa varten. Asiakas voi toteuttaa tämän rajapinnan saadakseen tietoa pinnan muutoksista. Kun sitä käytetään SurfaceView:n kanssa, pidossa oleva Surface on käytettävissä vain puhelujen välillä SurfaceCreated(android.

Mikä on Android TextureView?

Miten saat bittikartan TextureView'sta?

Pikselitietojen saamiseksi ulos tekstuuri on renderöitävä kehyspuskuriin ja luettava sitten glReadPixels() -komennolla. Pikselitiedot voidaan sitten kääriä Bitmap-objektiin (johon voi liittyä pikselitietojen kopioiminen tai ei).

Kuinka käytän SurfaceView'ta?

Esimerkki Android SurfaceView -widgetistä

 1. Uuden projektin luominen. Luo uusi projekti noudattamalla alla olevia ohjeita.
 2. Muokkaa arvot -kansiota. Avaa res/values/strings.xml-tiedosto.
 3. Muokkaa asettelua xml-tiedostossa. Avaa src/main/res/layout/activity_main.
 4. Asennus vaaditulle luvalla suorituksen aikana.
 5. Asenna SurfaceView ja Näytä kamera java-tiedostossa.

Kuinka muokata glsurfaceview:n toimintaa?

Voit halutessasi muokata GLSurfaceView:n toimintaa kutsumalla yhtä tai useampaa virheenkorjausmenetelmistä setDebugFlags (int) ja setGLWrapper (GLSurfaceView.GLWrapper). Näitä menetelmiä voidaan kutsua ennen setRendereria ja/tai sen jälkeen, mutta tyypillisesti niitä kutsutaan ennen setRendereria, jotta ne tulevat voimaan välittömästi.

Kuinka asettaa glsurfaceview.renderer OpenGL:ssä?

Lopuksi sinun on kutsuttava setRenderer (GLSurfaceView.Renderer) rekisteröidäksesi GLSurfaceView.Renderer . Renderöija on vastuussa varsinaisen OpenGL-renderöinnin tekemisestä. Kun renderöija on asetettu, voit hallita, piirtääkö renderöija jatkuvasti vai pyynnöstä kutsumalla setRenderMode (int).

Milloin kutsua onpause ja onresume glsurfaceviewissa?

GLSurfaceView-asiakkaiden on kutsuttava onPause () -toimintoa, kun toiminta keskeytyy, ja onResume () -toimintoa, kun toiminta jatkuu. Näiden kutsujen avulla GLSurfaceView voi keskeyttää ja jatkaa renderöintisäiettä, ja GLSurfaceView voi myös vapauttaa ja luoda uudelleen OpenGL-näytön.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 16/10/2023

Views: 5377

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.